O výrobkoch

Všeobecne

 • Všetky naše výrobky sú navrhované a konštruované tak, aby rozvíjali detskú fantáziu a hravosť, davali možnosť použitia pre rôzne hry, boli bezpečné a zaroveň čo najviac odolné voči vandalizmu. Preto nie je možné naše výrobky po zabudovaní premiestňovať.

Certifikáty

 • Všetky príslušné certifikáty, vyhlásenia o zhode a vzor prevádzkového poriadku ihriska obdrží zákazník po realizácii ihriska.

Použitý materiál

 • Na výrobu prvkov je použité hlavne smrekové mimostredné rezivo, v ktorom sa netvoria praskliny a ktoré je impregnované Wolmanitom CX – S bez chrómu, čo dovoľuje montáž nosných prvkov priamo do betónovej zmesi alebo v prípade požiadavku zákazníka ich ukotvenie na kovové pätky.
 • Všetky drevenné súčiastky sú ručne obrúsené na hladko.
 • Kovové prvky, ako sú reťaze, hrazdy a všetok spojovací materiá sú chránené proti korózii pozinkovaním.
 • Na podesty a bariéry je použitá vodoodolná prekližka.

Montáž

 • Montáž vykonáva iba naša firma a je súčasťou ceny výrobku.
 • Zariadenia sú usadené na kovové pätky, ktoré zvyšujú životnosť výrobku.

Dodacia lehota

 • Od objednania, alebo uzatvorenia zmluvy o dielo je dodacia lehota 2-4 týždne, v prípade skladových zásob aj skôr.
 • Detský nábytol je vyrábaný a dodávaný v súlade s nariadením vlády č. 178/97 a normami EN 1176:2009.

Náhradné diely a opravy

 • Dodávka náhradných dielov a zaistenie prípadných opráv je samozrejmosťou. Opravy vykonávame spravidla do 7 dní.
 • Vzhľadom k tomu, že na každý výrobok bol vystavený certifikát typu TUV podľa ČSN EN 1176, nemôžu sa na výrobkoch prevádzať dodatočné úpravy.

Garancia

 • Na zariadenia dodané včetne montáže poskytujeme záruku 24 mesiacov.
 • Životnosť prvkov je min. 10 rokov. Je závislá na údržbe a náteroch.

Údržba zariadení

 • Náter drevenných častí zariadení doporučujeme spraviť každoročne. Je potrebné naň použiť lak na drevo, ktorý je schválený na náter hračiek (toto je uvedené na obale laku)

Kontroly zariadení

 • Bežná vizuálna kontrola - umožní rozpoznať nápadné zdroje nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť vandalizmom, používaním alebo poveternostnými podmienkami. Je potrebné sa zamerať na polámené súčasti, zbytky rozbitých fliaš, čistotu priestranstva ihriska, voľný priestor medzi náradím, stav povrchu ihriska, vyčnievajúce základy, ostré hrany, chýbajúce súčiastky, nadmerné opotrebovanie a konštrukčnú pevnosť.
   
  Ihriská na sídliskách a v mestskej zástavbe , kde je väčšie riziko vandalizmu vyžadujú dennú kontrolu tohoto typu.
  Ihriská nevystavené častému používaniu napr. v MŠ, doporučujeme kontrololovať 1x týždenne.
  Tieto kontroly vykonáva majiteľ/prevádzkovateľ ihriska alebo ním poverená osoba.
   
 • Prevádzková kontrola - je to podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadení, hlavne z hľadiska opotrebovania.
   
  Ihriská na sídliskách a v mestskej zástavbe , ktoré sú často používané, vyžadujú takúto kontrolu v intervale 1 mesiac.
  U ihrísk, ktoré nie sú tak často používané, napr. v MŠ je doporučený interval 1x za 2 mesiace.
  Tieto kontroly vykonáva majiteľ/prevádzkovateľ ihriska alebo ním poverená osoba.
   
 • Hlavná ročná kontrola - vykonáva sa za účelom zistenia celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, známok rozpadu, alebo korózie alebo iných zmien úrovne bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z opráv alebo dodatočne pridaných alebo vymenených častí.
   
  Hlavná ročná kontrola sa vykonáva v intervale, ktorý nepresiahne 12 mesiacov.

Hlavná ročná kontrola

  • Všetkým našim zákazníkom ponúkame prevedenie hlavnej ročnej kontroly vrátane základnej údržby (obrúsenia vystupujúcich častí, obnovenie poškodených náterov, doplnenie záslepok, dotaženie skrutiek atd.).
    
  • Od začiatku roku 2013 ponúkame prevedenie hlavnej ročnej kontroly aj u zariadeni ostatných výrobcov a všetkýchch zariadeniach umiestnených na detských ihriskách.
    Cenu za prevedenie hlavnej ročnej kontroly zariadení našej firmy REVO hřiště s.r.o. vrátane základnej údržby aj zariadeni ostatných výrobcov, ktoré máte na záhrade, nájdete na konci ceníka. .

Informácie pre budúcich prevádzkovateľov